<span id="xvvzp"></span><strike id="xvvzp"></strike><strike id="xvvzp"><dl id="xvvzp"><del id="xvvzp"></del></dl></strike>
<strike id="xvvzp"></strike>
<span id="xvvzp"></span>
<strike id="xvvzp"><i id="xvvzp"></i></strike>
<span id="xvvzp"><dl id="xvvzp"></dl></span>
<th id="xvvzp"><dl id="xvvzp"><ruby id="xvvzp"></ruby></dl></th><span id="xvvzp"><video id="xvvzp"></video></span>
<ruby id="xvvzp"><ins id="xvvzp"></ins></ruby>
<strike id="xvvzp"></strike>
<strike id="xvvzp"><dl id="xvvzp"></dl></strike>
首頁 > 國際快遞 >

Siodemka

+48 22 777 77 77http://www.siodemka.com/ 網點大全

您可以輸入:9730000000000

Siodemka

MISJA

Nadrz?dnym celem naszej pracy jest satysfakcja wszystkich Klientów. To im podporz?dkowujemy nasze dzia?ania gwarantuj?c najwy?sz? jako?? us?ug poprzez ci?g?e doskonalenie systemu zarz?dzania jako?ci?.

SIóDEMKA DZI?

Od 15 lat codziennie dor?czamy dziesi?tki tysi?cy dokumentów i paczek na terenie ca?ego kraju. Kilka tysi?cy naszych pracowników w 40 oddzia?ach codziennie dok?ada wszelkich starań, by sprosta? oczekiwaniom ponad 60 000 klientów, wysy?aj?cych ponad dwa i pó? miliona przesy?ek miesi?cznie. Zró?nicowany pakiet us?ug, wspierany przez zaawansowane interaktywne narz?dzia zarz?dzania przesy?kami s? odpowiedzi? na potrzeby nowoczesnego biznesu.

DOCENILI NAS

Nasze starania zosta?y docenione przez naszych Klientów. Po raz czwarty z rz?du zwyci??y?li?my w programie Laur Klienta, otrzymuj?c tym samym presti?owe wyró?nienie specjalne - god?o Grand Prix w kategorii "Us?ugi Kurierskie - przesy?ki krajowe". Jeste?my tak?e dwukrotnymi laureatami programu Firma Przyjazna Klientowi (2010, 2011), którego tytu? jest zwieńczeniem naszych starań, maj?cych na celu uzyskanie najwy?szej jako?ci obs?ugi Klientów.

Z przyjemno?ci? informujemy tak?e o nowym wyró?nieniu - Siódemka zosta?a laureatem rankingu Diamenty Forbes'a 2012 i tym samym znalaz?a si? w gronie przedsi?biorstw najszybciej zwi?kszaj?cych swoj? warto??.

Nasza firma uczestniczy w programie "S?ucham swoich Klientów". Jest to wyrazem naszej troski, o jak najwy?sz? jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug. Twoja opinia pozwoli nam doskonali? proces obs?ugi wszystkich naszych Klientów.

國際快遞快遞新聞

Copyright © 2008-2020 同舟快遞(ship188.com)
中國快遞查詢網提供實時準確的快遞網點電話、快遞網點查詢服務,在線追蹤運送信息服務、物流在線查詢、快遞客服電話等服務。